hub by profid

3 900 Kč měsíčně

bez DPH

U klientů získaných společností profid a přiřazených k vám získáte 75% z fakturovaných příjmů.
Na vámi pořízených klientech provozovaných v infrastruktuře profid, získáte 90 % z fakturovaných příjmů.
Garantujeme, že si vyděláte více než před záhájením spolupráce.

  • musíte být dobří v tom, co děláte, a proto musíte projít našimi hodnotícími testy
  • pro členy hub by profid ani pro profid techbox není stanovena minimální smluvní doba
  • pro členy hub by profid ani pro profid techbox není stanoven minimální měsíční příjem.
  • Jako člen hub by profid si můžete stanovit vlastní hodinové sazby; profid vašemu klientovi poradí ohledně měsíčního poplatku.
  • Coby člen hub by profid si můžete zřídit vlastní hub poháněný profidem.
  • INSIO/checklist/timesheet jsou povinnou součástí každého členského balíčku hub by profid.
  • Klient může mít více než jednoho účetního od hub by profid nebo pracovat ve spojení s konzultantem profid (podle rozsahu práce).
  • hub by profid fakturuje klientům (a člen hub by profid fakturuje profidu).

profid techbox

4 900 Kč měsíčně

bez DPH

Poplatek zahrnuje účetní software ESO9, modul mzdového softwaru, systém správy zákazníků INSIO, helpdesk a virtuální server s přístupem VPN.

  • pro členy hub by profid ani pro profid techbox není stanovena minimální smluvní doba
  • pro členy hub by profid ani pro profid techbox není stanoven minimální měsíční příjem.

Přihláška

Máte zájem? My ano, pojďme to projednat.

Máte-li zájem o členství v hub by profid, vyplňte prosím tento formulář. Nejprve si popovídáme, abychom se navzájem poznali. V dalším kroku vás požádáme o vyplnění několika dotazníků zaměřených na váš pracovní profil, komunikační styl a numerické dovednosti.

Výsledky nám pomohou zařadit vás na správnou úroveň seniority a přidělit vám vhodné klienty s odpovídajícím honorářem. Pomůže vám to také při výkonu vaší práce a dobrém pocitu ze sebe a svého rozvoje.